Skip links

Llicència D’armes a Martorell

Centre Mèdic a Barcelona

Especialistes Les Bòbiles
El Centre reuneix especialistes de reconegut prestigi i trajectòria per tal de poder atendre en un mateix modern i cèntric local les principals necessitats en Salut i Benestar.
+34 93 775 57 57

Sol·licitar Cita Prèvia

  Cita Per Whatsapp:

  +34 618 05 34 04

  Centre Mèdic Barcelona

  Llicència D’armes a Martorell

  Especialistes Les Bòbiles

  Certificat mèdic per a llicència d' armes
  Si disposes de la llicència d'armes o vols obtenir-la, és obligatori aportar un certificat mèdic oficial que indiqui la teva capacitat física i cognitiva per portar i utilitzar una arma.

  Nosaltres realitzem el certificat mèdic per a l'obtenció, renovació o per al visat d'armes.
  Els requisits per al tràmit són:
  ⁃ Aportar DNI o NIE
  ⁃ Aportar ulleres, audiòfon en cas d'utilitzar .

  Llicència D’armes a Martorell

  Què és el visat d'armes?
  La llei indica que a partir dels 67 anys, un cop hagin transcorregut 3 anys de l'última revisió mèdica per a aquest tràmit, s'haurà d'aportar un nou certificat mèdic d'aptitud psicofísica indicant que la persona està en bon estat general per continuar sent portador/a d'armes. La guàrdia civil haurà de visar aquest CMO.

  Nosaltres podem fer el tràmit del visat sense que hagis de desplaçar-te a cap caserna per acabar el tràmit. Ho realitzem telemàticament i fem entrega del justificant a l’acte. El preu del certificat NO es veu incrementat per realitzar el tràmit telemàticament.

  Pots obtenir més informació en el següent enllaç: https://www.guardiacivil.es/es/servicios/armasyexplosivo/controldearmas/autorizaci_armas/licencias_armas/licenciaarmase.html?versionImprimible=true

  Llicència D’armes a Barcelona

  This website uses cookies to improve your web experience.