Skip links

Gossos Potencialment Perillosos

Centre Mèdic a Barcelona

Especialistes Les Bòbiles
El Centre reuneix especialistes de reconegut prestigi i trajectòria per tal de poder atendre en un mateix modern i cèntric local les principals necessitats en Salut i Benestar.
+34 93 775 57 57

Sol·licitar Cita Prèvia

  Cita Per Whatsapp:

  +34 618 05 34 04

  Centre Mèdic Barcelona

  Llicència per a Gossos Potencialmet Perillosos a Martorell

  Especialistes Les Bòbiles

  Certificat mèdic per Gossos Potencialment Perillosos (PPP)
  Si tens un gos dels anomenats "de raça perillosa" has de disposar d'una autorització que indiqui que estàs capacitat per passejar-lo. El tràmit es duu a terme a qualsevol Ajuntament, aportant, entre altres coses, un certificat d' aptitud psicofísica.

  Nosaltres ho realitzem en l'acte i té una validesa de 3 mesos. A més no és necessari sol·licitar cita prèvia.

  Llicència Gossos Potencialmet Perillosos a Martorell

  Documentació a aportar:
  ⁃ DNI/NIE
  ⁃ Foto de carnet no és necessària, la realitzem nosaltres gratuïtament
  ⁃ Aportar ulleres, audiòfon en cas d'utilitzar

  Vols saber si el teu gos és un Gos Potencialment Perillós?

  L’ actual normativa a nivell nacional reconeix vuit races de gos potencialment perilloses:

  1. Pit Bull Terrier

  2. Staffordshire bull terrier

  3. American staffodshire terrier

  4. Rottweiler

  5. Dogo argentino

  6. Fila brasileiro

  7. Tosa inu

  8. Akita inu

  Aquesta normativa està regulada pel Reial decret 287/2002 de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-6016

  Llicència per a Gossos Potencialmet Perillosos a Barcelona

  This website uses cookies to improve your web experience.